Strategi- och utvecklingsarbete som ger synliga resultat
table1

Viktiga frågor kan få helt nya lösningar genom att vi involverar personer som berörs av dem. Vi är övertygade om att mångfald leder till nya perspektiv på våra aktuella och kommande utmaningar.

table2

Det kan gälla vår mat, vår miljö, samhällets service eller utmaningar på arbetsmarknaden. Ett inkluderande angreppssätt innebär att låta fler personer, och personer som har behoven, vara delaktiga i utveckling och nytänkande.

table3

Trots ökade behov får berörda och utsatta grupper för lite möjlighet att bidra med sin kunskap och arbetskraft. Vi kan erbjuda lösningar där dessa grupper engageras i förnyelse som ger nya produkter, tjänster, entreprenörskap och samhällsservice.

info (@) openeyegroup.com
+46 (0)8 410 221 00
Birger Jarlsgatan 2
Stockholm

Design And Developed by

MD BODRUZZAMAN

Profesonal Graphics Designer & Web Developer